Cài đặt PHP 8.3.0RC5 trên Ubuntu 22.04 - Install PHP 8.3.0RC5 on Ubuntu 22.04

Chào mừng bạn đến với hướng dẫn chi tiết về cách install PHP 8.3.0RC5 trên hệ điều hành Ubuntu 22.04. PHP 8.3.0RC5 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong sự phát triển của ngôn ngữ lập trình máy chủ này, mang lại nhiều cải tiến về hiệu suất và tính năng mới hứa hẹn sẽ nâng cao khả năng phát triển ứng dụng web của bạn. Hãy cùng KDATA khám phá cách thức cài đặt và tận dụng những điều mới mẻ trong PHP 8.3.0RC5 trên Ubuntu 22.04.

install php 8.3.0RC5 trên ubuntu 22.04

PHP 8.3.0RC5 và cải tiến mới

PHP 8.3.0RC5 là một phiên bản thử nghiệm mới nhất của ngôn ngữ lập trình máy chủ mạnh mẽ. Với nhiều cải tiến về hiệu suất và tính năng mới, PHP 8.3.0RC5 hứa hẹn mang lại một môi trường phát triển mạnh mẽ cho việc xây dựng ứng dụng web hiện đại. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách cài đặt PHP 8.3.0RC5 trên hệ điều hành Ubuntu 22.04.

Mục tiêu của bài viết

Hướng dẫn từng bước cài đặt PHP 8.3.0RC5 trên Ubuntu 22.04.
Giới thiệu chi tiết về các tiện ích mở rộng PHP phổ biến và cách chúng tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng.

Chuẩn bị trước khi install PHP 8.3.0RC5 trên Ubuntu 22.04

Kiểm tra hệ điều hành và cập nhật

Trước khi bắt đầu, đảm bảo rằng hệ điều hành Ubuntu 22.04 của bạn đã được cài đặt và cập nhật mới nhất bằng cách sử dụng các lệnh sau:

sudo apt update
sudo apt upgrade

Quyền truy cập root

Đảm bảo bạn có quyền truy cập root để thực hiện các thay đổi hệ thống:

sudo -i

Thêm kho lưu trữ PHP PPA

Thêm kho lưu trữ PHP PPA để có thể cài đặt phiên bản PHP mới nhất:

sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo apt update

Tiến hành install PHP 8.3.0RC5 trên Ubuntu 22.04

Sử dụng apt để cài đặt

Sử dụng lệnh apt để cài đặt PHP 8.3.0RC5:

sudo apt install php8.3

Kiểm tra phiên bản PHP 8.3.0RC5 đã cài đặt

Kiểm tra phiên bản PHP đã cài đặt để chắc chắn rằng quá trình thành công:

php8.3 --version

Output Sample:

PHP 8.3.0RC5 (cli) (built: Nov 15 2023 08:00:00) ( NTS )
Copyright (c) The PHP Group

Cài đặt các tiện ích mở rộng PHP phổ biến

  • php8.3-cli: trình thông dịch lệnh PHP
sudo apt install php8.3-cli

Output Sample:

Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libargon2-1 libonig5 libpsl5 libuv1 php-common php8.3-common php8.3-json php8.3-opcache php8.3-readline
Suggested packages:
  php-pear
The following NEW packages will be installed:
  libargon2-1 libonig5 libpsl5 libuv1 php-common php8.3 php8.3-cli php8.3-common php8.3-json php8.3-opcache php8.3-readline
0 upgraded, 11 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
  • php8.3-mysql: Hỗ trợ kết nối MySQL
sudo apt install php8.3-mysql

Output Sample:

Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libmysqlclient21 libmysqlclient21:i386 libmysqlclient21-perl libmysqlclient21:i386
The following NEW packages will be installed:
  libmysqlclient21 libmysqlclient21:i386 libmysqlclient21-perl libmysqlclient21:i386 php8.3-mysql
0 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
  • php8.3-gd: Xử lý hình ảnh và đồ họa
sudo apt install php8.3-gd

Output Sample:

Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  fontconfig fontconfig-config fonts-dejavu-core libfontconfig1 libfontenc1 libgd3 libjbig0 libjpeg-turbo8 libjpeg8 libtiff5 libvpx6
The following NEW packages will be installed:
  fontconfig fontconfig-config fonts-dejavu-core libfontconfig1 libfontenc1 libgd3 libjbig0 libjpeg-turbo8 libjpeg8 libtiff5 libvpx6
  php8.3-gd
0 upgraded, 12 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
  • php8.3-curl: Giao diện thực hiện yêu cầu HTTP
sudo apt install php8.3-curl

Output Sample:

Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
  libcurl4 libcurl4-openssl-dev libnghttp2-14 libpsl5 php-curl php8.3-curl
0 upgraded, 6 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
  • php8.3-mbstring: Quản lý chuỗi đa ngôn ngữ
sudo apt install php8.3-mbstring

Output Sample:

Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
  php8.3-mbstring
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
  • php8.3-xml: Hỗ trợ xử lý dữ liệu XML
sudo apt install php8.3-xml

Output Sample:

Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
  php8.3-xml
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
  • php8.3-bcmath: Hỗ trợ số thực chính xác cao
sudo apt install php8.3-bcmath

Output Sample:

Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
  php8.3-bcmath
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.

Kiểm tra và xác nhận cài đặt

Kiểm tra phiên bản PHP và các tiện ích đã cài đặt

Sử dụng lệnh để kiểm tra phiên bản PHP và các tiện ích đã cài đặt:

php8.3 --version

Output Sample:

PHP 8.3.0RC5 (cli) (built: Nov 15 2023 08:00:00) ( NTS )
Copyright (c) The PHP Group
apt list --installed | grep php8.3

Output Sample:

php8.3-cli/now 8.3.0RC5-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1 amd64 [installed,upgradable to: 8.3.0RC5-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1]
php8.3-curl/now 8.3.0RC5-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1 amd64 [installed,upgradable to: 8.3.0RC5-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1]
php8.3-gd/now 8.3.0RC5-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1 amd64 [installed,upgradable to: 8.3.0RC5-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1]
php8.3-mbstring/now 8.3.0RC5-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1 amd64 [installed,upgradable to: 8.3.0RC5-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1]
php8.3-mysql/now 8.3.0RC5-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1 amd64 [installed,upgradable to: 8.3.0RC5-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1]
php8.3-xml/now 8.3.0RC5-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1 amd64 [installed,upgradable to: 8.3.0RC5-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1]
php8.3-bcmath/now 8.3.0RC5-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1 amd64 [installed,upgradable to: 8.3.0RC5-1+ubuntu22.04.1+deb.sury.org+1]

Tổng kết và hướng dẫn tiếp theo

A. Lợi ích của PHP 8.3.0RC5 trên Ubuntu 22.04

Cài đặt thành công PHP 8.3.0RC5 mang lại không chỉ sự tiếp cận gần với các tính năng mới, mà còn tạo ra một môi trường phát triển mạnh mẽ và đa dạng.

B. Hướng dẫn sử dụng và áp dụng các tính năng mới

Khám phá và áp dụng các tính năng mới của PHP 8.3.0RC5 để tối ưu hóa ứng dụng web của bạn.

C. Hướng dẫn phát triển ứng dụng Web với PHP 8.3.0RC5 trên Ubuntu 22.04

Tiếp tục hành trình phát triển của bạn với PHP 8.3.0RC5 bằng cách thực hiện và triển khai ứng dụng web chất lượng cao trên nền tảng Linux.

Trong bài viết này, chúng ta đã học cách cài đặt / install PHP 8.3.0RC5 một cách chi tiết trên hệ điều hành Ubuntu 22.04. Việc này không chỉ giúp bạn tiếp cận những tính năng và cải tiến mới nhất của PHP mà còn tạo ra một môi trường phát triển mạnh mẽ cho ứng dụng web của bạn. Hãy bắt đầu hành trình phát triển của bạn với PHP 8.3.0RC5 và trải nghiệm những lợi ích mà nó mang lại!

Các gói dịch vụ Cloud VPS của KDATA mang đến cho bạn nhiều lựa chọn về hiệu suất cũng như khả năng lưu trữ, mọi nhu cầu về doanh nghiệp đều được đáp ứng. KDATA đảm bảo khả năng uptime lên đến 99,99%, toàn quyền quản trị và free backup hằng ngày. Tham khảo ngay các gói dịch vụ Cloud VPS:

https://kdata.vn/cloud-vps