Cài đặt PHP 8.3.0RC5 trên CentOS 7 - Install PHP 8.3.0RC5 on CentOS 7

Chào mừng bạn đến với hướng dẫn chi tiết về cách install và tối ưu hóa PHP 8.3.0RC5 trên hệ điều hành CentOS 7. PHP 8.3.0RC5 mang đến nhiều cải tiến đáng kể về hiệu suất và tính năng, và trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cách cài đặt phiên bản mới nhất này cùng với các tiện ích mở rộng quan trọng để tối ưu hóa trải nghiệm phát triển ứng dụng web của bạn trên CentOS 7.

install php 8.3.0RC5 on centos 7

PHP 8.3.0RC5 và những cải tiến

PHP 8.3.0RC5 là một bản thử nghiệm chất lượng cao mang lại nhiều cải tiến về hiệu suất, tính năng, và bảo mật. Bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm những tính năng mới của ngôn ngữ lập trình máy chủ phổ biến này. Trong phần này, chúng ta sẽ tập trung vào cách cài đặt PHP 8.3.0RC5 trên CentOS 7 và cách tận dụng những tính năng mới này.

Chuẩn bị môi trường trước khi install PHP 8.3.0RC5 trên CentOS 7

Kiểm tra hệ điều hành và cập nhật

Trước khi bắt đầu, đảm bảo rằng CentOS 7 của bạn đã được cài đặt và cập nhật. Sử dụng lệnh sau để cập nhật hệ thống:

sudo yum update

Quyền truy cập root

Đảm bảo bạn đang sử dụng quyền truy cập root để thực hiện các thay đổi hệ thống:

sudo -i

Cài đặt gói phần mềm

Cài đặt các gói phần mềm cần thiết trước khi cài đặt PHP 8.3.0RC5:

sudo yum install epel-release yum-utils

Thêm kho lưu trữ PHP

Sử dụng Remi Repository

Thêm kho lưu trữ Remi để có thể cài đặt PHP 8.3.0RC5. Sử dụng lệnh sau:

sudo yum install -y https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
sudo yum-config-manager --enable remi-php83

Install PHP 8.3.0RC5 trên CentOS 7

Sử dụng yum để cài đặt

Sử dụng Yum để cài đặt PHP 8.3.0RC5 từ kho lưu trữ Remi:

sudo yum install php

Kiểm tra phiên bản đã cài đặt

Xác nhận cài đặt bằng cách kiểm tra phiên bản PHP:

php --version

Output Sample:

PHP 8.3.0RC5 (cli) (built: Nov 15 2023 08:00:00) ( NTS )
Copyright (c) The PHP Group

Cài đặt các tiện ích mở rộng PHP

  • mysql extension:

MySQL là một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến. Để kết nối PHP với MySQL, chúng ta cần cài đặt MySQL Extension:

sudo yum install php-mysqlnd

Output Sample:

Installed:
  php-mysqlnd.x86_64 0:8.3.0RC5-1.el7.remi

Complete!
  • GD extension:

GD Extension là một thư viện mạnh mẽ cho xử lý hình ảnh và đồ họa trong PHP. Để cài đặt:

sudo yum install php-gd

Output Sample:

Installed:
  php-gd.x86_64 0:8.3.0RC5-1.el7.remi

Complete!
  • curl extension:

Curl Extension là một tiện ích mở rộng quan trọng cho việc thực hiện các yêu cầu HTTP từ PHP. Để cài đặt:

sudo yum install php-curl

Output Sample:

Installed:
  php-curl.x86_64 0:8.3.0RC5-1.el7.remi

Complete!

Kiểm tra và xác nhận cài đặt

Kiểm tra phiên bản PHP và các tiện ích đã cài đặt:

Sử dụng lệnh để kiểm tra phiên bản PHP và các tiện ích đã cài đặt:

php --version

Output Sample:

PHP 8.3.0RC5 (cli) (built: Nov 15 2023 08:00:00) ( NTS )
Copyright (c) The PHP Group
yum list installed | grep php

Output Sample:

php.x86_64                          8.3.0RC5-1.el7.remi              @remi-php83
php-curl.x86_64                     8.3.0RC5-1.el7.remi              @remi-php83
php-gd.x86_64                       8.3.0RC5-1.el7.remi              @remi-php83
php-mysqlnd.x86_64                  8.3.0RC5-1.el7.remi              @remi-php83

Tổng kết và hướng dẫn tiếp theo

Tận dụng công nghệ mới

Tổng kết lợi ích và khả năng mở rộng với PHP 8.3.0RC5 trên CentOS 7.

Phát triển ứng Dụng Web với PHP 8.3.0RC5

Khuyến khích đọc giả tiếp tục hành trình phát triển ứng dụng web với PHP phiên bản mới.

Qua hướng dẫn này, bạn đã thành công cài đặt / install PHP 8.3.0RC5 trên CentOS 7 và tích hợp những tiện ích mở rộng quan trọng như MySQL, GD, và Curl. Việc này không chỉ giúp nâng cao hiệu suất ứng dụng web của bạn mà còn đặt nền móng cho sự phát triển linh hoạt và hiệu quả trong quá trình xây dựng các dự án web sử dụng PHP. Hãy khám phá và tận dụng những cải tiến mạnh mẽ của PHP 8.3.0RC5 trong hành trình phát triển của bạn!

Các gói dịch vụ Cloud VPS của KDATA mang đến cho bạn nhiều lựa chọn về hiệu suất cũng như khả năng lưu trữ, mọi nhu cầu về doanh nghiệp đều được đáp ứng. KDATA đảm bảo khả năng uptime lên đến 99,99%, toàn quyền quản trị và free backup hằng ngày. Tham khảo ngay các gói dịch vụ Cloud VPS:

https://kdata.vn/cloud-vps