Cài đặt PHP 8.3.0RC5 trên Ubuntu 20.04 - Install PHP 8.3.0RC5 on Ubuntu 20.04

PHP, là ngôn ngữ kịch bản máy chủ mạnh mẽ và phổ biến, không ngừng phát triển để đáp ứng sự đa dạng và phức tạp ngày càng tăng của ứng dụng web hiện đại. Trong bài viết này, KDATA sẽ hướng dẫn cách install phiên bản PHP 8.3.0RC5, một phiên bản thử nghiệm cuối cùng mới nhất, trên hệ điều hành Ubuntu 20.04 (tính đến thời gian viết bài này). Bạn sẽ được tận hưởng những cải tiến hiệu suất và tính năng mới mà PHP 8.3.0RC5 mang lại, cũng như trải nghiệm phiên bản thử nghiệm để chuẩn bị cho tương lai.

install php 8.3.0RC5 on ubuntu 20.04

PHP 8.3.0RC5 là gì?

PHP 8.3.0RC5 là một phiên bản thử nghiệm cuối cùng (Release Candidate) của ngôn ngữ kịch bản máy chủ PHP, đang trong quá trình phát triển. Được thiết kế để đưa ra các cải tiến về hiệu suất và tính năng mới, PHP 8.3.0RC5 là sự tiếp nối của chuỗi các phiên bản PHP trước đó.

Mục tiêu install PHP 8.3.0RC5 trên Ubuntu 20.04

Bài viết này hướng dẫn cách cài đặt PHP 8.3.0RC5 trên hệ điều hành Ubuntu 20.04, tận dụng những cải tiến và tính năng mới nhất của ngôn ngữ này.

Chuẩn bị trước khi install PHP 8.3.0RC5 trên Ubuntu 20.04

1. Kiểm tra hệ thống và cập nhật

Trước hết, chúng ta cần đảm bảo hệ điều hành Ubuntu 20.04 đã được cài đặt và đang chạy. Đồng thời, việc cập nhật hệ thống là quan trọng để đảm bảo những bản vá và tính năng mới nhất.

sudo apt update
sudo apt upgrade

2. Quyền truy cập Root

Chúng ta sẽ sử dụng quyền truy cập root để thực hiện các thay đổi hệ thống.

sudo -i

3. Thêm kho lưu trữ PHP PPA

Để có thể cài đặt PHP 8.3.0RC5, chúng ta cần thêm kho lưu trữ PHP PPA vào hệ thống.

sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo apt update

Tiến hành install PHP 8.3.0RC5 trên Ubuntu 20.04

1. Sử dụng apt để cài đặt

Bây giờ, hãy sử dụng lệnh apt để cài đặt PHP 8.3.0RC5.

sudo apt install php8.3

Bạn có thể kiểm tra phiên bản PHP đã cài đặt để chắc chắn rằng quá trình thành công.

php8.3 --version

Output Sample:

PHP 8.3.0RC5 (cli) (built: Nov 15 2023 08:00:00) ( NTS )
Copyright (c) The PHP Group

Cài đặt các tiện ích mở rộng PHP

Cài đặt các tiện ích mở rộng phổ biến

sudo apt install php8.3-cli php8.3-mysql php8.3-gd php8.3-curl

Dưới đây là giải thích rõ hơn về một số tiện ích mở rộng phổ biến khi cài đặt PHP 8.3.0RC5 trên Ubuntu 20.04:

  • php8.3-cli:

Chức năng: Cung cấp trình thông dịch lệnh PHP, cho phép bạn thực hiện các tác vụ từ dòng lệnh.

Sử dụng phổ biến: Kiểm thử mã nguồn, thực hiện các tác vụ tổng quát từ shell, chạy các tác vụ tự động.

  • php8.3-mysql:

Chức năng: Hỗ trợ kết nối và tương tác với cơ sở dữ liệu MySQL từ PHP.

Sử dụng phổ biến: Phát triển ứng dụng web liên quan đến cơ sở dữ liệu, thực hiện truy vấn và cập nhật dữ liệu.

  • php8.3-gd:

Chức năng: Hỗ trợ xử lý hình ảnh và đồ họa trong PHP.

Sử dụng phổ biến: Tạo, sửa đổi và tương tác với hình ảnh, thường được sử dụng trong việc phát triển trang web chứa nhiều hình ảnh.

  • php8.3-curl:

Chức năng: Cung cấp giao diện để thực hiện các yêu cầu HTTP từ PHP.

Sử dụng phổ biến: Gửi và nhận dữ liệu từ các API, tương tác với các dịch vụ web khác.

  • php8.3-mbstring:

Chức năng: Quản lý chuỗi không phải ASCII, hỗ trợ xử lý chuỗi đa ngôn ngữ.

Sử dụng phổ biến: Hữu ích khi làm việc với văn bản đa ngôn ngữ, đặc biệt là các ngôn ngữ có ký tự không phải ASCII.

  • php8.3-xml:

Chức năng: Hỗ trợ xử lý dữ liệu XML trong PHP.

Sử dụng phổ biến: Đọc, tạo và xử lý tài liệu XML, thường được sử dụng trong việc tương tác với các API dữ liệu.

  • php8.3-bcmath:

Chức năng: Hỗ trợ khi làm việc với số thực chính xác cao.

Sử dụng phổ biến: Đặc biệt hữu ích trong các tính toán yêu cầu độ chính xác cao, như tài chính hoặc khoa học.

Kiểm tra phiên bản và các tiện ích đã cài đặt

Kiểm tra phiên bản PHP

Sử dụng lệnh để xác nhận phiên bản PHP hiện tại.

php8.3 --version

Output Sample:

PHP 8.3.0RC5 (cli) (built: Nov 15 2023 08:00:00) ( NTS )
Copyright (c) The PHP Group

Liệt kê các tiện ích đã cài đặt

Sử dụng lệnh apt list để liệt kê các tiện ích PHP đã cài đặt.

apt list --installed | grep php8.3

Output Sample:

php8.3-cli/now 8.3.0RC5-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1 amd64 [installed,upgradable to: 8.3.0RC5-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1]
php8.3-curl/now 8.3.0RC5-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1 amd64 [installed,upgradable to: 8.3.0RC5-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1]
php8.3-gd/now 8.3.0RC5-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1 amd64 [installed,upgradable to: 8.3.0RC5-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1]
php8.3-mysql/now 8.3.0RC5-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1 amd64 [installed,upgradable to: 8.3.0RC5-1+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1]

Kết luận lợi ích của install PHP 8.3.0RC5 trên Ubuntu 20.04

Cài đặtPHP 8.3.0RC5 trên Ubuntu 20.04 không chỉ giúp bạn trải nghiệm những tính năng mới nhất mà còn là bước quan trọng để tối ưu hóa môi trường phát triển và triển khai ứng dụng web trên nền tảng Linux mạnh mẽ.

Bây giờ bạn đã cài đặt / install PHP 8.3.0RC5 thành công trên Ubuntu 20.04, hãy tiếp tục thực hiện và phát triển ứng dụng web của mình với những cải tiến mới này.

Các gói dịch vụ Cloud VPS của KDATA mang đến cho bạn nhiều lựa chọn về hiệu suất cũng như khả năng lưu trữ, mọi nhu cầu về doanh nghiệp đều được đáp ứng. KDATA đảm bảo khả năng uptime lên đến 99,99%, toàn quyền quản trị và free backup hằng ngày. Tham khảo ngay các gói dịch vụ Cloud VPS:

https://kdata.vn/cloud-vps