Domain Controller là gì? Chức năng chính và các hạn chế nên biết

Domain Controller, một thành phần quan trọng trong hệ thống Active Directory, đóng vai trò quản lý quyền truy cập và xác thực trên mạng. Trong bối cảnh ngày càng phức tạp của các hạ tầng mạng doanh nghiệp, hiểu rõ về chức năng và giới hạn của Domain Controller là quan trọng để xây dựng và duy trì một môi trường mạng an toàn và hiệu quả.

Domain Controller là gì?

Domain Controller (Bộ điều khiển miền) là một loại máy chủ xử lý các yêu cầu xác thực từ người dùng bên trong một miền máy tính. Domain Controller thường được sử dụng chủ yếu trong các miền hệ thống Windows Active Directory (AD) nhưng cũng được sử dụng với các loại hệ thống quản lý danh tính khác.

Domain Controller nhân đôi thông tin dịch vụ thư mục cho miền của mình, bao gồm thông tin về người dùng, thông tin xác thực và các chính sách bảo mật doanh nghiệp.

Domain Controller có chức năng gì?

Domain Controller (bộ điều khiển tên miền) có những chức năng chính sau:

Xác thực người dùng

Domain Controller giới hạn quyền truy cập vào các tài nguyên của miền bằng cách xác thực danh tính người dùng thông qua các thông tin đăng nhập. Ngăn chặn việc truy cập không được ủy quyền đến các tài nguyên đó.

Áp dụng chính sách bảo mật

Domain Controller thực hiện các chính sách bảo mật đối với các yêu cầu truy cập vào các tài nguyên của miền. Ví dụ, trong một miền Windows Active Directory (AD), domain controller lấy thông tin xác thực cho các tài khoản người dùng từ AD.

Hoạt động dưới dạng cụm (Cluster)

Domain Controller có thể hoạt động như một hệ thống đơn lẻ, nhưng thường được triển khai dưới dạng các cụm để cải thiện độ tin cậy và sẵn có.

Trong miền chạy trên Windows AD, mỗi cụm bao gồm một bộ điều khiển miền chính (Primary Domain Controller - PDC) và một hoặc nhiều bộ điều khiển miền sao lưu (Backup Domain Controller - BDC). Trong môi trường Unix và Linux, các bộ điều khiển miền sao lưu nhân bản cơ sở dữ liệu xác thực từ bộ điều khiển miền chính.

Những chức năng này giúp đảm bảo tính bảo mật, quản lý người dùng và tài nguyên hiệu quả trong một hệ thống mạng dựa trên miền.

Tại sao bộ điều khiển tên miền lại quan trọng?

Bộ điều khiển miền (Domain Controller) quản lý toàn bộ quyền truy cập vào miền, ngăn chặn việc truy cập không ủy quyền vào mạng miền trong khi vẫn cho phép người dùng truy cập vào tất cả các dịch vụ thư mục được ủy quyền.

Bộ điều khiển miền đóng vai trò trung tâm trong việc kiểm soát tất cả quyền truy cập vào mạng, do đó, việc bảo vệ nó bằng các cơ chế bảo mật bổ sung là quan trọng, bao gồm:

 1. Firewalls (tường lửa): Giúp ngăn chặn các truy cập không ủy quyền từ bên ngoài vào mạng miền.
 2. Mạng được bảo mật và cô lập: Đảm bảo rằng mạng của bộ điều khiển miền được cô lập và được bảo mật, giảm rủi ro từ các mối quan nguy hiểm.
 3. Các giao thức và mã hóa bảo mật: Sử dụng các giao thức và mã hóa bảo mật để bảo vệ dữ liệu được lưu trữ và dữ liệu trong quá trình truyền tải.
 4. Hạn chế sử dụng các giao thức không an toàn: Hạn chế việc sử dụng các giao thức không an toàn, chẳng hạn như giao thức remote desktop protocol (RDP), trên bộ điều khiển.
 5. Triển khai ở địa điểm vật lý được hạn chế về bảo mật: Bảo vệ bộ điều khiển miền bằng cách triển khai nó ở vị trí vật lý có hạn chế để giảm nguy cơ bị tấn công.
 6. Quản lý cấu hình và bảo mật Patch: Thực hiện quản lý cấu hình và quản lý patch một cách nhanh chóng để đảm bảo tính an toàn và ổn định của bộ điều khiển.
 7. Chặn truy cập internet cho bộ điều khiển trên miền: Ngăn chặn truy cập Internet trực tiếp cho bộ điều khiển miền để giảm nguy cơ từ các mối đe dọa trực tuyến.

Bộ điều khiển miền kiểm soát toàn bộ quyền truy cập vào tài nguyên máy tính trong một tổ chức, do đó, nó phải được thiết kế để chống lại các cuộc tấn công và tiếp tục hoạt động trong điều kiện bất lợi.

Domain Controller được thiết lập trong Active Directory như thế nào?

Kiểm soát miền (Domain control) là một chức năng của Active Directory của Microsoft, và các bộ điều khiển miền (domain controllers) là các máy chủ có thể sử dụng Active Directory để phản hồi các yêu cầu xác thực.

Chuyên gia khuyến cáo không nên phụ thuộc vào một bộ điều khiển miền duy nhất, ngay cả đối với các tổ chức nhỏ. Thực hành tốt nhất là sử dụng ít nhất một bộ điều khiển miền chính và một hoặc nhiều bộ điều khiển miền sao lưu để tránh thời gian chết do không khả dụng hệ thống.

Một thực hành tốt khác là triển khai mỗi bộ điều khiển miền trên một máy chủ vật lý độc lập. Điều này bao gồm cả các bộ điều khiển miền ảo, nên chúng nên chạy trên các máy ảo (VMs) đang chạy trên các máy chủ vật lý khác nhau.

Bộ điều khiển miền có thể được triển khai trên máy chủ vật lý, chạy dưới dạng VMs, hoặc là một phần của dịch vụ thư mục đám mây.

Các bước để thiết lập một Bộ điều khiển Miền Active Directory bao gồm:

 • Đánh giá miền: Bước đầu tiên trong việc thiết lập một Bộ điều khiển Miền là đánh giá miền trong đó Bộ điều khiển sẽ được thiết lập. Đánh giá này bao gồm việc xác định loại Bộ điều khiển Miền cần thiết, vị trí của chúng, và cách chúng tương tác với các hệ thống hiện tại trong miền.
 • Triển khai mới hoặc thêm một bộ điều khiển mới: Cho dù bạn đang lên kế hoạch triển khai các Bộ điều khiển Miền mới cho Active Directory hay thêm một Bộ điều khiển mới cho một miền hiện tại, bạn cần xác định vị trí của Bộ điều khiển Miền và tài nguyên cần thiết để chạy Bộ điều khiển Miền tập trung và bất kỳ Bộ điều khiển Miền ảo nào.
 • Bảo mật theo thiết kế: Quan trọng là bảo vệ Bộ điều khiển Miền khỏi các cuộc tấn công từ bên trong hoặc bên ngoài. Ngoài ra, thiết kế kiến trúc của Bộ điều khiển Miền để đảm bảo an toàn khỏi sự gián đoạn dịch vụ do mất kết nối, mất nguồn hoặc sự cố hệ thống.

Các chi tiết cụ thể để thiết lập và cấu hình bộ điều khiển tên miền Active Directory thay đổi tùy thuộc vào phiên bản của Windows Server đang sử dụng trong miền.

Các tùy chọn triển khai bộ điều khiển miền khác

Có các lựa chọn sau khi triển khai một Bộ điều khiển Miền với Active Directory (AD):

Máy chủ hệ thống tên miền (DNS): Bộ điều khiển Miền có thể được cấu hình để hoạt động như một máy chủ DNS. Dell khuyến nghị cấu hình ít nhất một bộ điều khiển miền như một máy chủ DNS.

Khả năng Global Catalog: Bộ điều khiển tên miền có thể được cấu hình để sử dụng Global Catalog, cho phép bộ điều khiển trả về thông tin AD về bất kỳ đối tượng nào trong tổ chức, bất kể đối tượng đó có ở trong cùng miền với bộ điều khiển miền hay không. Điều này hữu ích cho các doanh nghiệp lớn có nhiều miền AD.

Bộ điều khiển miền chỉ đọc (RODC): Các bộ điều khiển miền được sử dụng tại các văn phòng chi nhánh hoặc trong các trường hợp nơi kết nối mạng có hạn có thể được cấu hình như là chỉ đọc.

Chế độ khôi phục dịch vụ thư mục (DSRM): DSRM cung cấp tùy chọn để thực hiện bảo trì khẩn cấp, bao gồm khôi phục dữ liệu đã sao lưu, trên bộ điều khiển miền. Một mật khẩu DSRM phải được cấu hình trước.

Những lựa chọn này cung cấp linh hoạt và tùy chọn mở rộng khi triển khai Bộ điều khiển Miền trong môi trường Active Directory.

Các lợi ích của Domain Controller mang lại là gì?

Các lợi ích của Domain Controller bao gồm:

 • Quản lý tập trung: Quản lý tập trung của các bộ điều khiển miền giúp tổ chức xác thực tất cả các yêu cầu dịch vụ thư mục bằng cách sử dụng một bộ điều khiển miền tập trung.
 • Phân phối và sao chép bộ điều khiển tên miền: Các bộ điều khiển miền được phân phối và sao chép giúp thực hiện chính sách bảo mật và ngăn chặn truy cập không ủy quyền trên mạng doanh nghiệp và mạng rộng (WAN).
 • Truy cập tài nguyên máy chủ và các tài nguyên mạng khác: Truy cập tài nguyên máy chủ và các tài nguyên mạng khác thông qua các bộ điều khiển miền mang lại tích hợp liền mạch với các dịch vụ thư mục như Microsoft Active Directory (AD).
 • Hỗ trợ các giao thức xác thực và giao thức truyền tải an toàn: Hỗ trợ các giao thức xác thực và giao thức truyền tải an toàn trong các bộ điều khiển miền cải thiện tính an toàn của quá trình xác thực.

Những lợi ích này giúp tối ưu hóa quản lý và bảo mật trong việc xử lý các yêu cầu dịch vụ thư mục và quản lý quyền truy cập trong môi trường doanh nghiệp.

Bộ điều khiển tên miền có những hạn chế nào?

Một số hạn chế của Domain Controller bao gồm:

Điểm hỏng duy nhất cho kiểm soát tên miền mạng: Bộ điều khiển Miền là một điểm hỏng duy nhất trong kiểm soát miền mạng. Nếu có sự cố xảy ra với bộ điều khiển duy nhất này, có thể dẫn đến sự cố toàn diện trong việc quản lý miền mạng.

Mục tiêu của các cuộc tấn công mạng: Vì chúng kiểm soát quyền truy cập vào toàn bộ mạng, các bộ điều khiển miền trở thành mục tiêu cho các cuộc tấn công mạng. Nếu một bộ điều khiển miền bị tấn công thành công, kẻ tấn công có thể có quyền truy cập vào tất cả các tài nguyên mạng của miền cũng như thông tin xác thực của tất cả người dùng trong miền.

Sự phụ thuộc vào bộ điều khiển tên miền: Các mạng sử dụng bộ điều khiển miền cho việc xác thực và bảo mật truy cập phụ thuộc mạnh mẽ vào chúng. Để giảm rủi ro thời gian chết, các bộ điều khiển có thể được triển khai dưới dạng các cụm.

Yêu cầu cơ sở hạ tầng và cơ chế bảo mật bổ sung: Triển khai và duy trì các bộ điều khiển miền đòi hỏi cơ sở hạ tầng và cơ chế bảo mật bổ sung. Điều này có thể tăng chi phí và đòi hỏi quản lý chặt chẽ để đảm bảo tính an toàn và ổn định.

Những hạn chế này đặt ra thách thức trong việc quản lý và bảo mật hệ thống mạng dựa trên kiểm soát miền.

Bài viết đã đi sâu vào khám phá khái niệm và chức năng của Domain Controller, điểm nổi bật trong việc kiểm soát quyền truy cập và bảo mật trong một miền mạng. Tuy nhiên, cũng cần nhận thức về những hạn chế của nó như sự phụ thuộc vào một điểm duy nhất và rủi ro lớn khi bị tấn công. Để xây dựng một hệ thống mạng vững chắc, việc hiểu rõ về Domain Controller là chìa khóa quan trọng.

Mọi người cùng tìm kiếm: domain controller là gì, domain controller, active directory là gì, ad server là gì, active directory domain services là gì, active directory la gi, ad controller

Bắt đầu xây dựng thương hiệu, trang web mới toanh với dịch vụ mua tên miền tại KDATA. Kiểm tra và đăng ký dễ dàng, KDATA cung cấp một mức giá phải chăng cùng nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, thực hiện các chiến dịch quảng bá trực tuyến của bạn ngay với dịch vụ đăng ký domain:

https://kdata.vn/domain

👉 Liên hệ ngay KDATA hỗ trợ tận tình, support tối đa, giúp bạn trải nghiệm dịch vụ giá hời chất lượng tốt nhất