Cài đặt Apache Web Server trên Fedora 35/36/37/38 - Install Apache Web Server on Fedora 35/36/37/38

Một trong những ứng dụng phổ biến nhất của bất kỳ hệ thống Linux nào là làm máy chủ web. Trong số các máy chủ web, Apache là máy chủ phổ biến và nổi tiếng nhất. Apache dễ dàng có sẵn trong Fedora dưới dạng gói đã được chuẩn bị sẵn. Bạn có thể sử dụng nó để lưu trữ nội dung và ứng dụng miễn phí ở bất kỳ đâu có máy chủ. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách install máy chủ web Apache trên Fedora 35/36/37/38.

Tiến hành install Apache trên Fedora

Đầu tiên, cài đặt các gói phần mềm cho máy chủ Apache bằng lệnh sudo. Cách cài đặt máy chủ được khuyến nghị nằm trong một nhóm các gói có liên quan.

sudo dnf group install "Web Server"

Lệnh này cài đặt toàn bộ nhóm gói máy chủ Web. Nhóm này bao gồm các công cụ thường được sử dụng khác như:

  • Hỗ trợ PHP và Perl
  • Proxy bộ nhớ đệm squid
  • Tài liệu
  • Công cụ phân tích lưu lượng truy cập

Nếu vì lý do nào đó bạn không muốn những gói hữu ích này, bạn có thể tự cài đặt máy chủ web. Sử dụng lệnh này:

sudo dnf install httpd

Gói máy chủ web, httpd, phụ thuộc vào một số gói khác. Chúng phải được cài đặt để máy chủ web hoạt động. Lệnh này cài đặt các phụ thuộc đó.

Cấu hình hệ thống

Tiếp theo, bạn có thể cần cấu hình hệ thống để các máy tính khác có thể liên hệ với máy chủ web. Bạn có thể bỏ qua bước này nếu bạn chỉ muốn kiểm tra máy chủ web trên cùng máy tính mà bạn đang sử dụng.

Hệ thống Fedora có tường lửa bảo vệ theo mặc định. Vì vậy, bạn phải mở các cổng dịch vụ cụ thể trong tường lửa đó để cho các máy tính khác kết nối. Để mở các cổng tường lửa cụ thể cho máy chủ web, hãy chạy các lệnh sau:

sudo firewall-cmd --add-service=http --add-service=https --permanent
sudo firewall-cmd --reload

Hai cổng dịch vụ được mở là:

  • http — Cổng 80, được sử dụng cho truyền thông web thông thường, không bảo mật
  • https — Cổng 443, được sử dụng cho truyền thông web bảo mật

Cũng lưu ý lệnh tải lại làm cho các dịch vụ này hoạt động. Do đó, nếu bạn chưa thực hiện vĩnh viễn các thay đổi tường lửa khác thì những thay đổi đó sẽ bị mất khi bạn tải lại. Nếu bạn chỉ muốn mở các dịch vụ này tạm thời, hãy sử dụng lệnh này:

sudo firewall-cmd --add-service=http --add-service=https

Kiểm tra máy chủ web

Mở trình duyệt web trên hệ thống của bạn. Truy cập http://localhost và một trang web như thế này xuất hiện:

install apache web server on fedora

Trang này xác nhận máy chủ web của bạn đang chạy chính xác.

Như vậy, chúng tôi đã hướng dẫn bạn cách install máy chủ web Apache trên các phiên bản Fedora 35, 36, 37 và 38. Apache là một giải pháp mạnh mẽ cho việc lưu trữ nội dung web và ứng dụng của bạn, và nó có sẵn dễ dàng trên hệ điều hành Fedora. Bạn có thể sử dụng Apache để tạo và quản lý các trang web và ứng dụng của mình một cách linh hoạt và tiện lợi.

Việc cài đặt Apache là một bước quan trọng trong việc tạo và quản lý máy chủ web của bạn trên Fedora, và chúng tôi hy vọng rằng hướng dẫn này đã giúp bạn hiểu cách thực hiện điều này một cách dễ dàng. Hãy bắt đầu với Apache và khám phá sức mạnh của máy chủ web này để phục vụ nội dung và ứng dụng của bạn trên mạng.