Tag: LAMP

Bài viết này sẽ giúp bạn install LAMP trên CentOS 7 hay rõ hơn là cài đặt Apache 2.4, MySQL 8 và PHP 7.3 trên hệ thống CentOS 7 và RedHat 7. 
Một "ngăn xếp LAMP" là một nhóm phần mềm mã nguồn mở thường được cài đặt cùng nhau. Hãy bắt tay vào cài đặt LAMP trên Ubuntu 20.04.
Mặc dù cả LAMP vs LEMP đều hiệu quả tương đối như nhau nhưng ta có thể so sánh tính khả dụng của chúng dựa trên yêu cầu của bạn.
Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách install LAMP Debian 11, sử dụng MariaDB là hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu.
LAMP stack là một bộ công cụ phần mềm mã nguồn mở thường được cài đặt cùng nhau. Bài viết sẽ hướng dẫn từng bước để install LAMP Debian 12.

BẠN CẦN HỖ TRỢ THÊM

Liên hệ với đội ngũ hỗ trợ 24/7 của chúng tôi

send email
Gửi Email cho chúng tôi, bạn sẽ nhanh chóng nhận được câu trả lời cho mọi thắc mắc.
send email
Khách hàng của KDATA có thể gửi Ticket để nhận được hỗ trợ mọi lúc từ đội ngũ kỹ thuật.
send email
Chat trực tuyến với nhân viên tư vấn để được giải đáp mọi thắc mắc của bạn.
send email
Hãy nhập số điện thoại của bạn vào ô dưới đây để nhân viên tư vấn liên hệ lại.