Docker là gì? Mục đích sử dụng của Docker

Docker là gì?

Docker là gì thì câu trả lời đây là một nền tảng mã nguồn mở giúp các nhà phát triển xây dựng, triển khai, chạy, cập nhật và quản lý các container — các thành phần thực thi chuẩn hóa kết hợp mã nguồn ứng dụng với thư viện hệ điều hành (OS) và các phụ thuộc cần thiết để chạy mã nguồn đó trong bất kỳ môi trường nào.

Các container giúp đơn giản hóa quá trình phát triển và triển khai ứng dụng phân tán. Chúng trở nên ngày càng phổ biến khi tổ chức chuyển đổi sang phát triển ứng dụng cloud-native và môi trường đa đám mây.

Những nhà phát triển có thể tạo ra các container mà không cần Docker, bằng cách làm việc trực tiếp với khả năng tích hợp vào Linux và các hệ điều hành khác. Tuy nhiên, Docker giúp containerization trở nên nhanh chóng, dễ dàng và an toàn hơn. Tính đến thời điểm viết bài này, Docker báo cáo có hơn 13 triệu nhà phát triển sử dụng nền tảng này.

Từ "Docker" cũng có thể ám chỉ Docker, Inc., công ty bán phiên bản thương mại của Docker, và dự án mã nguồn mở Docker mà Docker, Inc. và nhiều tổ chức và cá nhân khác đóng góp vào.

Nền tảng Docker là gì?

Docker cung cấp khả năng đóng gói và chạy ứng dụng trong một môi trường cô lập được gọi là container. Sự cô lập và an ninh cho phép bạn chạy nhiều container cùng một lúc trên một máy chủ cụ thể. Container nhẹ và chứa mọi thứ cần thiết để chạy ứng dụng, do đó, bạn không cần phải phụ thuộc vào những gì đã được cài đặt trên máy chủ.

Bạn có thể chia sẻ container trong quá trình làm việc và đảm bảo rằng mọi người bạn chia sẻ cùng nhận được cùng một container hoạt động theo cách giống nhau.

Docker cung cấp các công cụ và nền tảng quản lý vòng đời của container của bạn:

 1. Phát triển ứng dụng và các thành phần hỗ trợ của nó bằng cách sử dụng container.
 2. Container trở thành đơn vị để phân phối và kiểm thử ứng dụng của bạn.
 3. Khi bạn đã sẵn sàng, triển khai ứng dụng của bạn vào môi trường sản xuất của bạn, dưới dạng container hoặc dịch vụ được triển khai. Điều này hoạt động giống nhau cho dù môi trường sản xuất của bạn là một trung tâm dữ liệu địa phương, một nhà cung cấp đám mây hoặc một kết hợp của cả hai.

Docker có thể được sử dụng cho những mục đích gì?

Phát triển ứng dụng nhanh chóng, nhất quán

Docker tối ưu hóa vòng đời phát triển bằng cách cho phép nhà phát triển làm việc trong môi trường chuẩn hóa sử dụng container địa phương, giúp cung cấp ứng dụng và dịch vụ của bạn. Container rất tốt cho quy trình làm việc liên tục tích hợp và triển khai liên tục (CI/CD).

Hãy xem xét kịch bản sau:

 • Những nhà phát triển viết mã ở địa phương và chia sẻ công việc của họ với đồng nghiệp bằng cách sử dụng các container Docker.
 • Họ sử dụng Docker để đưa ứng dụng của họ vào môi trường kiểm thử và chạy các bài kiểm tra tự động và thủ công.
 • Khi những nhà phát triển phát hiện ra lỗi, họ có thể sửa chúng trong môi trường phát triển và triển khai lại chúng vào môi trường kiểm thử để kiểm tra và xác nhận.
 • Khi quá trình kiểm thử hoàn tất, việc đưa bản vá đến khách hàng trở nên đơn giản như việc đẩy hình ảnh đã được cập nhật vào môi trường sản xuất.

Triển khai và mở rộng nhanh chóng

Nền tảng dựa trên container của Docker cho phép triển khai công việc di động một cách hiệu quả. Các container Docker có thể chạy trên máy tính xách tay địa phương của nhà phát triển, trên máy chủ vật lý hoặc ảo trong trung tâm dữ liệu, trên các nhà cung cấp đám mây, hoặc trong một sự kết hợp của các môi trường khác nhau.

Khả năng di động và tính nhẹ của Docker cũng giúp quản lý công việc một cách linh hoạt, mở rộng hoặc giảm thiểu ứng dụng và dịch vụ theo yêu cầu kinh doanh, gần như trong thời gian thực.

Chạy nhiều công việc trên cùng một phần cứng

Docker là một công nghệ nhẹ và nhanh chóng. Nó cung cấp một lựa chọn thay thế hiệu quả về chi phí so với máy ảo dựa trên hypervisor, giúp bạn tận dụng được nhiều dung lượng máy chủ hơn để đạt được mục tiêu kinh doanh của bạn. Docker là lựa chọn hoàn hảo cho các môi trường có mật độ cao và cho các triển khai nhỏ và trung bình nơi bạn cần làm nhiều việc với ít tài nguyên hơn.

Kiến trúc Docker

Docker sử dụng mô hình kiến trúc máy chủ-điều khiển. Docker client giao tiếp với Docker daemon, người thực hiện công việc nặng về việc xây dựng, chạy và phân phối các container Docker của bạn. Docker client và daemon có thể chạy trên cùng một hệ thống, hoặc bạn có thể kết nối một Docker client với một Docker daemon từ xa.

Docker client và daemon giao tiếp bằng cách sử dụng một REST API, qua ổ cắm UNIX hoặc một giao diện mạng. Một Docker client khác là Docker Compose, giúp bạn làm việc với các ứng dụng bao gồm một tập hợp các container.

Docker là gì? Mục đích sử dụng của Docker

Kiến trúc của Docker là gì?

Docker Daemon

Docker daemon (dockerd) lắng nghe các yêu cầu API Docker và quản lý các đối tượng Docker như hình ảnh, container, mạng và khối lượng. Một daemon cũng có thể giao tiếp với các daemon khác để quản lý các dịch vụ Docker.

Docker Client 

Docker client (docker) là cách chính mà nhiều người dùng Docker tương tác với Docker. Khi bạn sử dụng các lệnh như docker run, client gửi các lệnh này đến dockerd, người thực hiện chúng. Docker client sử dụng API Docker. Docker client có thể giao tiếp với nhiều daemon.

Docker Desktop 

Docker Desktop là ứng dụng dễ cài đặt cho môi trường Mac, Windows hoặc Linux của bạn, giúp bạn xây dựng và chia sẻ ứng dụng và dịch vụ container. Nó bao gồm Docker daemon, Docker client, Docker Compose, Docker Content Trust, Kubernetes và Credential Helper.

Docker Registries 

Một Docker registry lưu trữ các hình ảnh Docker. Docker Hub là một registry công cộng mà ai cũng có thể sử dụng, và Docker mặc định tìm kiếm hình ảnh trên Docker Hub. Bạn cũng có thể chạy registry riêng tư của mình.

Đối tượng Docker 

Khi bạn sử dụng Docker, bạn tạo và sử dụng hình ảnh, container, mạng, khối lượng, plugin và các đối tượng khác. Các hình ảnh là mẫu chỉ đọc với hướng dẫn để tạo container Docker. Mỗi container được xác định bởi hình ảnh của nó cũng như các tùy chọn cấu hình bạn cung cấp khi tạo hoặc khởi chạy nó.

Hình ảnh (Images)

Một hình ảnh là một mẫu chỉ đọc với hướng dẫn để tạo ra một container Docker. Thường, một hình ảnh được xây dựng dựa trên một hình ảnh khác, với một số tùy chỉnh bổ sung. Ví dụ, bạn có thể xây dựng một hình ảnh dựa trên hình ảnh ubuntu, nhưng cài đặt máy chủ web Apache và ứng dụng của bạn, cũng như các chi tiết cấu hình cần thiết để chạy ứng dụng của bạn.

Bạn có thể tạo ra hình ảnh của riêng mình hoặc chỉ sử dụng những hình ảnh được tạo bởi người khác và được xuất bản trong một registry. Để xây dựng hình ảnh của bạn, bạn tạo một Dockerfile với một cú pháp đơn giản để xác định các bước cần thiết để tạo hình ảnh và chạy nó. Mỗi chỉ thị trong một Dockerfile tạo ra một lớp trong hình ảnh. Khi bạn thay đổi Dockerfile và xây dựng lại hình ảnh, chỉ những lớp đã thay đổi mới được xây dựng lại. Điều này là một phần trong những gì làm cho hình ảnh nhẹ, nhỏ, và nhanh chóng so với các công nghệ ảo hóa khác.

Container

Một container là một phiên bản chạy của một hình ảnh. Bạn có thể tạo, bắt đầu, dừng, di chuyển, hoặc xóa một container bằng cách sử dụng API hoặc CLI của Docker. Bạn có thể kết nối một container với một hoặc nhiều mạng, đính kèm lưu trữ vào nó, hoặc thậm chí tạo ra một hình ảnh mới dựa trên trạng thái hiện tại của nó.

Mặc định, một container có độ cô lập tương đối tốt so với các container khác và máy chủ của nó. Bạn có thể kiểm soát mức độ cô lập của một container đối với mạng, lưu trữ, hoặc các hệ thống con dưới đây khác của container khác hoặc máy chủ của máy chủ.

Một container được xác định bởi hình ảnh của nó cũng như bất kỳ tùy chọn cấu hình bạn cung cấp khi bạn tạo hoặc bắt đầu nó. Khi một container bị xóa, mọi thay đổi đối với trạng thái của nó mà không được lưu vào lưu trữ lâu dài sẽ biến mất.

Ví dụ lệnh docker run

Lệnh sau chạy một container ubuntu, đính kèm một cách tương tác với phiên lệnh dòng lệnh địa phương của bạn và chạy /bin/bash.

docker run -i -t ubuntu /bin/bash

Khi bạn chạy lệnh này, điều sau đây xảy ra (giả sử bạn đang sử dụng cấu hình registry mặc định):

 • Nếu bạn chưa có hình ảnh ubuntu ở địa phương, Docker sẽ kéo nó từ registry đã được cấu hình của bạn, giống như bạn đã chạy docker pull ubuntu thủ công.
 • Docker tạo ra một container mới, giống như bạn đã chạy một lệnh docker container create thủ công.
 • Docker cấp phát một hệ thống tệp đọc-ghi cho container, như là lớp cuối cùng của nó. Điều này cho phép một container đang chạy tạo hoặc sửa đổi các tệp và thư mục trong hệ thống tệp địa phương của nó.
 • Docker tạo ra một giao diện mạng để kết nối container với mạng mặc định, vì bạn không chỉ định bất kỳ tùy chọn mạng nào. Điều này bao gồm việc chỉ định một địa chỉ IP cho container. Theo mặc định, các container có thể kết nối với các mạng bên ngoài bằng cách sử dụng kết nối mạng của máy chủ máy chủ.
 • Docker khởi động container và thực thi /bin/bash. Vì container đang chạy tương tác và được đính kèm vào terminal của bạn (do các cờ -i và -t), bạn có thể nhập dữ liệu bằng bàn phím của mình trong khi Docker ghi lại đầu ra vào terminal của bạn.
 • Khi bạn chạy lệnh exit để kết thúc lệnh /bin/bash, container sẽ dừng lại nhưng không bị xóa. Bạn có thể khởi động lại nó hoặc xóa nó.

Công nghệ cơ bản của Docker là gì?

Docker được viết bằng ngôn ngữ lập trình Go và tận dụng một số tính năng của hạt nhân Linux để cung cấp chức năng của nó. Docker sử dụng một công nghệ được gọi là "namespaces" để cung cấp không gian làm việc cô lập được gọi là container. Khi bạn chạy một container, Docker tạo ra một bộ các "namespaces" cho container đó.

Những "namespaces" này cung cấp một lớp cô lập. Mỗi khía cạnh của một container chạy trong một "namespace" riêng biệt và quyền truy cập của nó được giới hạn trong phạm vi "namespace" đó.

Docker là gì đã được giải đáp thông qua bài viết. Docker không chỉ đơn thuần là một công nghệ mà còn là một cách tiếp cận đổi mới, tạo ra sự linh hoạt, hiệu quả trong quá trình phát triển và triển khai ứng dụng. Với khả năng đóng gói ứng dụng và môi trường chạy của chúng thành các container, Docker đang làm thay đổi cách chúng ta nghĩ về việc xây dựng và quản lý ứng dụng trong thế giới công nghệ ngày nay.

Mọi người cùng tìm kiếm: docker là gì, docker desktop là gì, docker cơ bản, docker đám mây, container docker là gì, containerization là gì, docker container là gì

Với giá cực tốt, bạn sẽ sở hữu dịch vụ Cloud Hosting ổ SSD tốc độ cao, an toàn và bảo mật. Đặc biệt, chúng tôi cung cấp bảng điều khiển cPanel dễ sử dụng và băng thông không giới hạn. Hãy trải nghiệm sự khác biệt với KDATA ngay hôm nay!

https://kdata.vn/cloud-hosting

👉 Liên hệ ngay KDATA hỗ trợ tận tình, support tối đa, giúp bạn trải nghiệm dịch vụ giá hời chất lượng tốt nhất