Mô tả

Chi phí
VNĐ

/ Tháng

 • Dung lượng
 • Data Transfer
 • Database
 • Subdomain
 • Addon domain
 • Backup
 • Control Panel
Đăng ký

Host 01

35.000
VNĐ

/ Tháng

 • 300 MB
 • 5GB
 • 01
 • 03
 • 0
 • Hàng tuần
 • Cpanel
Đăng ký

Host 02

60.000
VNĐ

/ Tháng

 • 600 MB
 • 10GB
 • 02
 • 06
 • 1
 • Hàng tuần
 • Cpanel
Đăng ký

Host 03

100.000
VNĐ

/ Tháng

 • 1GB
 • 20GB
 • 05
 • 15
 • 2
 • Hàng tuần
 • Cpanel
Đăng ký

Host 04

150.000
VNĐ

/ Tháng

 • 1.5GB
 • Unlimited
 • 08
 • 24
 • 5
 • Hàng tuần
 • Cpanel
Đăng ký

Host 05

200.000
VNĐ

/ Tháng

 • 3GB
 • Unlimited
 • 15
 • 45
 • 8
 • Hàng tuần
 • Cpanel
Đăng ký

Host 06

350.000
VNĐ

/ Tháng

 • 5GB
 • Unlimited
 • 30
 • 90
 • 15
 • Hàng tuần
 • Cpanel
Đăng ký

Host 07

450.000
VNĐ

/ Tháng

 • 10GB
 • Unlimited
 • 50
 • 150
 • 30
 • Hàng tuần
 • Cpanel
Đăng ký

Host VIP

800.000
VNĐ

/ Tháng

 • 20GB
 • Unlimited
 • Unlimited
 • Unlimited
 • 50
 • Hàng tuần
 • Cpanel
Đăng ký

Mô tả

Chi phí
VNĐ

/ Tháng

 • Dung lượng
 • Data Transfer
 • Database
 • Subdomain
 • Addon domain
 • Backup
 • Control Panel
Đăng ký

Host01

35.000
VNĐ

/ Tháng

 • 300 MB
 • 5GB
 • 01
 • 03
 • 0
 • Hàng tuần
 • Plesk
Đăng ký

Host02

60.000
VNĐ

/ Tháng

 • 600 MB
 • 10GB
 • 02
 • 06
 • 1
 • Hàng tuần
 • Plesk
Đăng ký

Host03

100.000
VNĐ

/ Tháng

 • 1GB
 • 20GB
 • 05
 • 15
 • 2
 • Hàng tuần
 • Plesk
Đăng ký

Host04

150.000
VNĐ

/ Tháng

 • 1.5GB
 • Unlimited
 • 08
 • 24
 • 5
 • Hàng tuần
 • Plesk
Đăng ký

Host05

200.000
VNĐ

/ Tháng

 • 3GB
 • Unlimited
 • 15
 • 45
 • 8
 • Hàng tuần
 • Plesk
Đăng ký

Host06

350.000
VNĐ

/ Tháng

 • 5GB
 • Unlimited
 • 30
 • 90
 • 15
 • Hàng tuần
 • Plesk
Đăng ký

Host07

450.000
VNĐ

/ Tháng

 • 10GB
 • Unlimited
 • 50
 • 150
 • 30
 • Hàng tuần
 • Plesk
Đăng ký

Host_VIP

800.000
VNĐ

/ Tháng

 • 20GB
 • Unlimited
 • Unlimited
 • Unlimited
 • 50
 • Hàng tuần
 • Plesk
Đăng ký
Dịch vụ bổ sung
Giá cước
100MB disk size 20.000 VNĐ/Tháng
10GB data tranfer 20.000 VNĐ/Tháng

Các mức giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.