BẢNG GIÁ TÊN MIỀN .VN

Tên miền .VN
.vn
.com.vn
.net.vn | .biz.vn
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn | .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn và Tên miền địa giới hành chính .vn
.vn có 1 ký tự
.vn có 2 ký tự
.name.vn
Tên miền Tiếng Việt
Lệ phí đăng ký (*) (Không chịu thuế) (1)
200.000đ
200.000đ
200.000đ
120.000đ
200.000đ
200.000đ
30.000đ
Miễn phí
Phí duy trì (*) (Không chịu thuế) (2)
350.000đ
250.000đ
250.000đ
150.000đ
40.000.000đ
10.000.000đ
30.000đ
20.000đ
Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu (Chưa bao gồm 10% VAT) (3)
200.000đ
200.000đ
200.000đ
200.000đ
200.000đ
200.000đ
20.000đ
20.000đ
Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo (Chưa bao gồm 10% VAT) (4)
100.000đ
100.000đ
100.000đ
100.000đ
100.000đ
100.000đ
20.000đ
20.000đ
Tổng số tiền năm đầu (Đã bao gồm 10% VAT) (1 + 2 + 3) + 3 * 10%
770.000đ
670.000đ
670.000đ
490.000đ
40.420.000đ
10.420.000đ
82.000đ
42.000đ
Tổng số tiền năm tiếp theo / năm (Đã bao gồm 10% VAT) (2 + 4) + 4 * 10%
460.000đ
360.000đ
360.000đ
260.000đ
40.110.000đ
10.110.000đ
52.000đ
42.000đ

PHÍ CHUYỂN TÊN MIỀN .VN VỀ KDATA

Tên miền .VN
.vn
.com.vn| .net.vn| .biz.vn
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn | .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn và Tên miền địa giới hành chính .vn
.vn có 1 ký tự
.vn có 2 ký tự
.name.vn
Tên miền Tiếng Việt
Phí chuyển nhà đăng ký (1)
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí
Phí duy trì (*) (Không chịu thuế) (2)
350.000đ
250.000đ
150.000đ
40.000.000đ
10.000.000đ
30.000đ
20.000đ
Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu (Chưa bao gồm 10% VAT) (4)
100.000đ
100.000đ
100.000đ
100.000đ
100.000đ
20.000đ
20.000đ
Tổng số tiền năm tiếp theo / năm (Đã bao gồm 10% VAT) (2 + 4) + 4 * 10%
460.000đ
360.000đ
260.000đ
40.110.000đ
10.110.000đ
52.000đ
42.000đ

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TẾ

Tên miền
.com
.net
.org
.info
.asia
.xxx
.co
.us
.biz
.mobi
.tv
.eu
.site
.tel
.zone
.shop
.blog
Phí đăng ký (Chưa bao gồm VAT)
239.000đ
269.000đ
320.000đ
400.000đ
380.000đ
2.730.000đ
800.000đ
250.000đ
420.000đ
430.000đ
890.000đ
250.000đ
910.000đ
430.000đ
690.000đ
900.000đ
750.000đ
Phí duy trì (Chưa bao gồm VAT)
299.000đ
300.000đ
340.000đ
420.000đ
400.000đ
2.750.000đ
820.000đ
270.000đ
440.000đ
450.000đ
910.000đ
270.000đ
930.000đ
430.000đ
710.000đ
920.000đ
770.000đ
Chuyển về KDATA (Chưa bao gồm VAT)
299.000đ
300.000đ
300.000đ
380.000đ
360.000đ
2.710.000đ
780.000đ
230.000đ
390.000đ
410.000đ
870.000đ
230.000đ
890.000đ
390.000đ
670.000đ
880.000đ
730.000đ

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TẾ MỚI

Tên miền
.xyz
.top
.in
.co.in
.net.in
.org.in
.com.co
.me
.firm.in
.online
.cc
.name
.gen.in
.ind.on
.tw
.computer
.land
.company
.acdemy
.gift
.marketing
.media
.website
.ws
Phí đăng ký năm đầu tiên (Chưa bao gồm VAT)
270.000đ
370.000đ
280.000đ
180.000đ
180.000đ
180.000đ
800.000đ
720.000đ
180.000đ
1.040.000đ
770.000đ
220.000đ
180.000đ
180.000đ
950.000đ
690.000đ
690.000đ
450.000đ
690.000đ
460.000đ
690.000đ
690.000đ
490.000đ
540.000đ
Phí duy trì từ năm thứ 2/năm (Chưa bao gồm VAT)
270.000đ
390.000đ
300.000đ
200.000đ
200.000đ
200.000đ
820.000đ
740.000đ
200.000đ
1.060.000đ
790.000đ
240.000đ
200.000đ
200.000đ
970.000đ
710.000đ
710.000đ
470.000đ
710.000đ
480.000đ
710.000đ
710.000đ
510.000đ
560.000đ
Chuyển về KDATA (Chưa bao gồm VAT)
230.000đ
350.000đ
260.000đ
160.000đ
160.000đ
160.000đ
780.000đ
700.000đ
160.000đ
1.020.000đ
750.000đ
200.000đ
160.000đ
160.000đ
930.000đ
670.000đ
670.000đ
430.000đ
670.000đ
440.000đ
670.000đ
670.000đ
470.000đ
520.000đ

BẠN CẦN HỖ TRỢ THÊM

Liên hệ với đội ngũ hỗ trợ 24/7 của chúng tôi

send email
Gửi Email cho chúng tôi, bạn sẽ nhanh chóng nhận được câu trả lời cho mọi thắc mắc.
send ticket
Khách hàng của KDATA có thể gửi Ticket để nhận được hỗ trợ mọi lúc từ đội ngũ kỹ thuật.
live chat
Chat trực tuyến với nhân viên tư vấn để được giải đáp mọi thắc mắc.