• English
  • HCM: (028) 7300 2299
  • HN: (024) 7300 0878
  • Live Chat
  • Hỗ trợ : 1-900-6413

Tin tức

Giới thiệu dịch vụ Cloud VPS của KDATA

Giới thiệu dịch vụ Cloud VPS của KDATA

Theo định nghĩa từ Wikipedia, VPS là một máy chủ ảo được nhà cung cấp dịch vụ internet bán với hình thức dịch vụ, được cài đặt hệ điều hành (OS – operating system) riêng để hoạt động độc lập. Vì là hệ thống riêng biệt, có phần cứng riêng mạnh mẽ (CPU, RAM, HDD, IP và hệ điều hành riêng), giá thành...

Xem thêm