Bảng Giá Email Online

Dịch vụ Email dành cho doanh nghiệp sẽ cung cấp cho bạn và doanh nghiệp các hộp thư điện tử dùng riêng có dạng tennguoidung@tencongty.com.vn.
Khi đó, địa chỉ email của các nhân viên trong công ty sẽ gắn kèm với tên công ty.

PLUS 01

90.000VNĐ

/ Tháng

 • Số lượng: 5 (5GB/mailbox)
 • Webmail
 • POP3/SMTP
 • Antispam/Antivirus
 • Công cụ quản lý
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Đăng ký

PLUS 02

140.000VNĐ

/ Tháng

 • Số lượng: 10 (5GB/mailbox)
 • Webmail
 • POP3/SMTP
 • Antispam/Antivirus
 • Công cụ quản lý
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Đăng ký

PLUS 03

300.000VNĐ

/ Tháng

 • Số lượng: 30 (5GB/mailbox)
 • Webmail
 • POP3/SMTP
 • Antispam/Antivirus
 • Công cụ quản lý
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Đăng ký

PLUS 04

500.000VNĐ

/ Tháng

 • Số lượng: 50 (5GB/mailbox)
 • Webmail
 • POP3/SMTP
 • Antispam/Antivirus
 • Công cụ quản lý
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Đăng ký

PLUS 05

800.000VNĐ

/ Tháng

 • Số lượng: 100 (5GB/mailbox)
 • Webmail
 • POP3/SMTP
 • Antispam/Antivirus
 • Công cụ quản lý
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Đăng ký

Những lợi ích khi sử dụng Email mang tên miền riêng:

Gia tăng tính nhận biết trong hệ thống nhận dạng thương hiệu của Doanh nghiệp.
Mang tính chuyên nghiệp cao trong những giao dịch trực tuyến.
Hạn chế tình trạng nhận e-mail không mong muốn – thư rác (spam).
Không có khoảng chờ (delay) trong thời gian chuyển phát e-mail.