• English
  • HCM: (028) 7300 2299
  • HN: (024) 7300 0878
  • Live Chat
  • Hỗ trợ : 1-900-6413

Email

Bảng Giá Email Online

Dịch vụ Email dành cho doanh nghiệp sẽ cung cấp cho bạn và doanh nghiệp các hộp thư điện tử dùng riêng có dạng tennguoidung@tencongty.com.vn.
Khi đó, địa chỉ email của các nhân viên trong công ty sẽ gắn kèm với tên công ty.

Email Số lượng Loại Giao thức Bảo vệ Công cụ quản lý Price Hỗ trợ
PLUS 01 5 (5GB/mailbox) Webmail POP3/SMTP Antispam/Antivirus 90.000VNĐ

/ Tháng

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 Đăng ký
PLUS 02 10 () Webmail POP3/SMTP Antispam/Antivirus 140.000VNĐ

/ Tháng

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 Đăng ký
PLUS 03 30 () Webmail POP3/SMTP Antispam/Antivirus 300.000VNĐ

/ Tháng

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 Đăng ký
PLUS 04 50 () Webmail POP3/SMTP Antispam/Antivirus 500.000VNĐ

/ Tháng

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 Đăng ký
PLUS 05 100 () Webmail POP3/SMTP Antispam/Antivirus 800.000VNĐ

/ Tháng

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 Đăng ký

Những lợi ích khi sử dụng Email mang tên miền riêng

Gia tăng tính nhận biết trong hệ thống nhận dạng thương hiệu của Doanh nghiệp.
Mang tính chuyên nghiệp cao trong những giao dịch trực tuyến.
Hạn chế tình trạng nhận e-mail không mong muốn – thư rác (spam).
Không có khoảng chờ (delay) trong thời gian chuyển phát e-mail.